AV

Welkom bij Nexstand EU

Deze algemene voorwaarden schetsen de regels en voorschriften voor het gebruik van de website van Nexstand EU.


Nexstand EU bevindt zich op:
International House 776-778 Barking Road, Barking
Londen - E13 9PJ, Verenigd Koninkrijk

Als u deze website bezoekt, gaan we ervan uit dat u deze algemene voorwaarden volledig accepteert. Blijf de website van Nexstand EU gebruiken als u niet alle voorwaarden op deze pagina accepteert.

De volgende terminologie is van toepassing op deze Algemene voorwaarden, Privacyverklaring en Disclaimer en enige of alle Overeenkomsten: "Klant", "U" en "Uw" verwijzen naar u, de persoon die toegang heeft tot deze website en die de voorwaarden en voorwaarden. "Het Bedrijf", "Onszelf", "Wij", "Onze" en "Ons", verwijst naar ons Bedrijf. "Partij", "Partijen" of "Ons", verwijst naar zowel de Klant als onszelf, of de Klant of onszelf. Alle voorwaarden verwijzen naar het aanbod, de aanvaarding en de overweging van de betaling die nodig zijn om het proces van onze bijstand aan de Klant op de meest geschikte manier uit te voeren, hetzij door formele vergaderingen van een vaste duur, of op enige andere manier, met het uitdrukkelijke doel om te voldoen aan de De behoeften van de klant met betrekking tot de levering van de vermelde diensten/producten van het bedrijf, in overeenstemming met en onderworpen aan de geldende wetgeving van het Verenigd Koninkrijk. Elk gebruik van de bovenstaande terminologie of andere woorden in het enkelvoud, meervoud, hoofdletters en/of hij/zij of zij wordt als onderling verwisselbaar beschouwd en wordt daarom als een verwijzing naar hetzelfde beschouwd.

Cookies

Wij maken gebruik van cookies. Door de website van Nexstand EU te gebruiken, stemt u in met het gebruik van cookies in overeenstemming met het privacybeleid van Nexstand EU.

De meeste hedendaagse interactieve websites gebruiken cookies om ons in staat te stellen gebruikersgegevens op te halen voor elk bezoek. In sommige delen van onze site worden cookies gebruikt om de functionaliteit van dit gebied en het gebruiksgemak voor de bezoekers mogelijk te maken. Sommige van onze gelieerde / advertentiepartners kunnen ook cookies gebruiken.

Licentie

Tenzij anders vermeld, bezitten Nexstand EU en/of haar licentiegevers de intellectuele eigendomsrechten voor al het materiaal op Nexstand EU. Alle intellectuele eigendomsrechten zijn voorbehouden. U mag pagina's van http://nexstand.eu bekijken en/of afdrukken voor uw eigen persoonlijk gebruik, met inachtneming van de beperkingen die in deze algemene voorwaarden zijn vastgelegd.

Je mag niet:

 1. Herpubliceer materiaal van http://nexstand.eu
 2. Verkoop, verhuur of sublicentiëer materiaal van http://nexstand.eu
 3. Reproduceer, dupliceer of kopieer materiaal van http://nexstand.eu

Herdistribueer inhoud van Nexstand EU (tenzij inhoud specifiek is gemaakt voor herdistributie).

Hyperlinken naar onze inhoud

 1. De volgende organisaties mogen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming naar onze website linken:
  1. Overheidsinstanties;
  2. Zoekmachines;
  3. Nieuwsorganisaties;
  4. Online distributeurs van directory's kunnen, wanneer ze ons in de directory vermelden, op dezelfde manier naar onze website linken als ze hyperlinks naar de websites van andere beursgenoteerde bedrijven; en
  5. Door het hele systeem geaccrediteerde bedrijven, met uitzondering van het werven van non-profitorganisaties, liefdadigheidswinkelcentra en liefdadigheidsfondsenwervende groepen die geen hyperlink naar onze website mogen hebben.
 1. Deze organisaties mogen linken naar onze homepage, publicaties of andere website-informatie zolang de link: (a) op geen enkele manier misleidend is; (b) niet ten onrechte sponsoring, goedkeuring of goedkeuring van de koppelende partij en haar producten of diensten impliceert; en (c) past binnen de context van de site van de linkende partij.
 2. We kunnen naar eigen goeddunken andere koppelingsverzoeken van de volgende soorten organisaties in overweging nemen en goedkeuren:
  1. algemeen bekende informatiebronnen voor consumenten en/of bedrijven, zoals Kamers van Koophandel, American Automobile Association, AARP en Consumentenbond;
  2. dotcom-communitysites;
  3. verenigingen of andere groepen die liefdadigheidsinstellingen vertegenwoordigen, waaronder sites voor het geven van goede doelen,
  4. online directory-distributeurs;
  5. internetportalen;
  6. accountants-, advocaten- en adviesbureaus waarvan de belangrijkste klanten bedrijven zijn; en
  7. onderwijsinstellingen en handelsverenigingen.

We keuren koppelingsverzoeken van deze organisaties goed als we vaststellen dat: (a) de koppeling niet ongunstig zou uitpakken voor ons of onze geaccrediteerde bedrijven (bijvoorbeeld handelsverenigingen of andere organisaties die inherent verdachte soorten bedrijven vertegenwoordigen, zoals werk -aan huis mogelijkheden, mogen niet gekoppeld worden); (b)de organisatie heeft geen onbevredigende staat van dienst bij ons; (c) het voordeel voor ons van de zichtbaarheid geassocieerd met de hyperlink opweegt tegen de afwezigheid van ; en (d) wanneer de link in de context van algemene informatie over bronnen staat of anderszins consistent is met redactionele inhoud in een nieuwsbrief of soortgelijk product dat de missie van de organisatie bevordert.

Deze organisaties mogen linken naar onze homepage, publicaties of andere website-informatie, zolang de link: (a) op geen enkele manier misleidend is; (b) niet ten onrechte sponsoring, goedkeuring of goedkeuring van de koppelende partij en haar producten of diensten impliceert; en (c) past binnen de context van de site van de linkende partij.

Als u een van de in paragraaf 2 hierboven genoemde organisaties bent en geïnteresseerd bent in een link naar onze website, moet u ons hiervan op de hoogte stellen door een e-mail te sturen naar email@basetwelve.co. Vermeld uw naam, de naam van uw organisatie, contactgegevens (zoals een telefoonnummer en/of e-mailadres) evenals de URL van uw site, een lijst van alle URL's van waaruit u naar onze website wilt linken, en een lijst van de URL('s) op onze site waarnaar u wilt linken. Wacht 2-3 weken op een reactie.

Goedgekeurde organisaties kunnen als volgt een hyperlink naar onze website maken:

 1. Door gebruik te maken van onze bedrijfsnaam; of
 2. Door gebruik te maken van de uniform resource locator (webadres) waarnaar wordt gelinkt; of
 3. Door gebruik te maken van een andere beschrijving van onze website of materiaal waarnaar wordt gelinkt, is dat logisch binnen de context en het formaat van de inhoud op de site van de linkende partij.

Het gebruik van het Nexstand EU-logo of ander artwork is niet toegestaan ​​voor het linken zonder een handelsmerklicentieovereenkomst.

Iframes

Zonder voorafgaande goedkeuring en uitdrukkelijke schriftelijke toestemming mag u geen frames rond onze webpagina's maken of andere technieken gebruiken die de visuele presentatie of het uiterlijk van onze website op enigerlei wijze veranderen.

Voorbehoud van rechten

We behouden ons het recht voor om op elk moment en naar eigen goeddunken te verzoeken dat u alle links of een bepaalde link naar onze website verwijdert. U stemt ermee in om op een dergelijk verzoek onmiddellijk alle links naar onze website te verwijderen. We behouden ons ook het recht voor om deze algemene voorwaarden en het koppelingsbeleid op elk moment te wijzigen. Door door te gaan met een link naar onze website, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan en zich te houden aan deze algemene voorwaarden voor links.

Verwijdering van links van onze website

Als u een link op onze website of een gekoppelde website om welke reden dan ook aanstootgevend vindt, kunt u hierover contact met ons opnemen. We zullen verzoeken om links te verwijderen in overweging nemen, maar zijn niet verplicht dit te doen of rechtstreeks op u te reageren.

Hoewel we ernaar streven dat de informatie op deze website correct is, kunnen we de volledigheid of nauwkeurigheid ervan niet garanderen; evenmin verplichten wij ons ervoor te zorgen dat de website beschikbaar blijft of dat het materiaal op de website up-to-date wordt gehouden.

Aansprakelijkheid voor inhoud

Wij zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor enige inhoud die op uw website verschijnt. U stemt ermee in ons te vrijwaren van en te verdedigen tegen alle claims die voortvloeien uit of gebaseerd zijn op uw website. Er mogen geen link(s) verschijnen op een pagina op uw website of in een context die inhoud of materiaal bevat die kan worden geïnterpreteerd als lasterlijk, obsceen of crimineel, of die inbreuk maakt op, op een andere manier in strijd is met of de inbreuk of andere schending van enige rechten van derden.

Disclaimer

Voor zover maximaal toegestaan ​​door de toepasselijke wetgeving, sluiten we alle verklaringen, garanties en voorwaarden met betrekking tot onze website en het gebruik van deze website uit (inclusief, maar niet beperkt tot, garanties die door de wet worden geïmpliceerd met betrekking tot bevredigende kwaliteit, geschiktheid voor het doel en/of het gebruik van redelijke zorg en vaardigheid). Niets in deze disclaimer zal:

 1. onze of uw aansprakelijkheid voor overlijden of persoonlijk letsel als gevolg van nalatigheid beperken of uitsluiten;
 2. onze of uw aansprakelijkheid voor fraude of frauduleuze verkeerde voorstelling van zaken beperken of uitsluiten;
 3. onze of uw aansprakelijkheden beperken op een manier die niet is toegestaan ​​onder de toepasselijke wetgeving; of
 4. sluit onze of uw aansprakelijkheden uit die volgens de toepasselijke wetgeving niet mogen worden uitgesloten.

De beperkingen en uitsluitingen van aansprakelijkheid uiteengezet in deze sectie en elders in deze disclaimer: (a) zijn onderworpen aan de voorgaande paragraaf; en (b) regelen alle aansprakelijkheden die voortvloeien uit de disclaimer of met betrekking tot het onderwerp van deze disclaimer, inclusief aansprakelijkheden die voortvloeien uit een contract, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid) en voor schending van een wettelijke plicht.

Voor zover de website en de informatie en diensten op de website gratis worden verstrekt, zijn wij niet aansprakelijk voor verlies of schade van welke aard dan ook.

 

.